Mantelzorg

Mantelzorgers zorgen onbetaald voor een langdurig of chronische zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste. Dit kan een partner, ouder, kind of een ander familielid, vriend of kennis zijn.

Mantelzorg

 

Anders dan vrijwilligers kiezen mantelzorgers er niet voor om te gaan zorgen. Het overkomt hen omdat ze een emotionele band hebben met degene die zorg nodig heeft. Volgens onderzoek verleent 1 op de 3 Nederlanders mantelzorghulp. Mantelzorg is dus een belangrijke factor in het leven van veel mensen… in dat van diegene die zorgt ontvangt én in dat van de mantelzorger zelf.
.

Hulp voor mantelzorgers
Veel mantelzorgers zijn zich niet bewust van hun rol, het sluipt erin of wordt als logisch ervaren. Langzaam wordt de impact van het zorgen steeds groter in hun eigen leven en overbelasting ligt op de loer. Weet dan dat u er als mantelzorger niet alleen voor staat en hulp kunt inschakelen. We helpen u graag op weg!

Mantelzorgmakelaar

Een mantelzorgmakelaar is een professional die u helpt met alle regeltaken rond de zorg. Hij of zij kent de verschillende wetten en vergoedingen en helpt bij het invullen van formulieren. Fijn als u sommige taken lastig vindt of er geen tijd voor heeft. Onze ledenconsulenten werken nauw samen met meerdere mantelzorgmakelaars en kunnen u doorverwijzen.

Mantelzorg

Thebe Extra Academie

Hoe zorgt u er als mantelzorger voor dat uzelf overeind blijft en voldoende energie houdt? Vanaf het najaar 2023 organiseert Thebe Extra interactieve workshops voor meer balans in uw lichaam, waardoor u lekkerder in uw vel blijft of gaat zitten. Met onderwerpen als ademhaling, slapen, alle ballen in de lucht houden, bieden we de mogelijkheid om goed voor uzelf te zorgen. Denkt u nu al… daar ben ik aan toe, blijf dan op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Bijeenkomsten & cursussen

voor mantelzorgers

10 oktober 2023: Hoe blijf ik in balans als mantelzorger?
Bijeenkomst in Sprang-Capelle

Het is fijn om te zorgen voor een ander die hulp nodig heeft. Dat doe je uit liefde. Maar het is ook belangrijk om goed voor uzelf te blijven zorgen. Want als u niet goed voor uzelf zorgt kunt u ook niet voor een ander zorgen.

Wat vindt u belangrijk in het leven? Wat maakt u gelukkig? Wat bepaalt of u zich goed voelt? En welke rol kan positieve gezondheid hierin spelen? Ledenconsulent Luuk Touw van Ledenvereniging Thebe Extra en gezondheidsprofessional Monique van Heesch-Webers vertellen erover en gaan met u in gesprek. De entree is gratis.

Cadeautje voor de mantelzorger
Alle aanwezigen ontvangen gratis het boek ‘Klein geluk voor de mantelzorger’ van Maria Grijpma. Een boek vol inspiratie, steun, troost en praktische suggesties.

Locatie: Cultuurcentrum Zidewinde, Julianalaan 1
Plaats: Sprang-Capelle
Datum: dinsdag 10 oktober 2023
Tijd: 19.30 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

> Meer informatie & aanmelden

Mantelzorg in de praktijk... wie, wat, waar?

Bij mantelzorg komt meer kijken dan alleen de directe zorg van een naaste. Zo komen er allerlei praktische zaken op u af en is het van belang uw eigen hoofd boven water te houden. Zoekt u hulp of wilt u wegwijs gemaakt worden in het landschap wat mantelzorg heet… we zetten een aantal zaken voor u op een rijtje! 


Administratieve rompslomp

Er komt een hoop papier- en regelwerk op u af. Hoe zorgt u ervoor dat u de bomen door het bos blijft zien?

Het kastje én de muur in plaats van naar de muur

Er zijn volop instanties en organisaties bij wie u terecht kunt voor hulp of ondersteuning. Waar en bij wie klopt u aan?

Fit en gezond blijven, denk aan uzelf!

Zelf overeind blijven... dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Wie zorgt er voor u als mantelzorger?

Advies en tips voor mantelzorgers

Mantelzorger word je ongevraagd… je krijgt er geen gebruiksaanwijzing bij en moet er dus maar onvoorbereid aan gaan staan. En dan wordt er ook nog eens van ons verlangd dat we steeds langer thuis blijven wonen, waardoor er nog meer en langer een beroep op uw als mantelzorger wordt gedaan. Hoe fijn om dan een aantal concrete tips en praktische filmpjes bij de hand te hebben! 


Tips and tricks

Concrete tips waar u direct mee aan slag kunt gaan.

Instructiefilmpjes

Praktische zorggerelateerde filmpjes... douchen, aankleden, steunkousen.

Hulpmiddelen

Om uw zorgtaken te verlichten zijn er diverse hulpmiddelen beschikbaar.

Meer weten?

Ontmoet onze ledenconsulenten!

Wilt u liever met iemand spreken als het over mantelzorg gaat, neem dan contact op met één van onze ledenconsulenten. Zij zijn er om u te helpen of een luisterend oor te bieden.  Ze zijn te bereiken via telefoon 088 – 374 75 76… mailen kan ook: e-mail: ledenconsulent@thebe-extra.nl of telefonisch.

Veelgestelde vragen over mantelzorg

Wat doet een mantelzorger?

Mantelzorgers zorgen onbetaald voor een langdurig of chronische zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, of een ander familielid, vriend of kennis.

Anders dan vrijwilligers kiezen mantelzorgers er niet voor om te gaan zorgen. Het overkomt hen omdat ze een emotionele band hebben met degene die zorg nodig heeft. Volgens onderzoek verleent 1 op de 3 Nederlanders mantelzorg en 50% daarvan werkt meer dan 8 uur per week. Mantelzorg is dus een belangrijke factor in het leven van vele mensen.

Naast mijn taken als mantelzorger heb ik ook een werkgever. Hoe kan ik dit combineren?

Het combineren van een betaalde baan en mantelzorg vraagt veel energie en vergt organisatietalent. Vergeet ook zeker uzelf en uw eigen gezin niet. Veel mantelzorgers voelen zich zwaar belast of zelfs overbelast. Hieronder geven we u een aantal tips om uzelf zoveel mogelijk te ontlasten.
Als er iemand in uw omgeving ziek is geworden kunt u afhankelijk van de situatie kortdurend of langdurend zorgverlof opnemen om diegene te verzorgen. Een werkgever mag dit alleen weigeren als het bedrijf daardoor in ernstige problemen komt. Een werkgever heeft hiervoor wel goede argumenten nodig.

Kortdurend zorgverlof

Per periode van 12 maanden kunt u maximaal 10 dagen kortdurend zorgverlof krijgen. Het verlof is gelijk aan ten hoogte 2 keer het gewerkte aantal uren van uw werkweek. Een werkgever is verplicht om minstens 70% van uw loon door te betalen. Ook bouwt u tijdens kortdurend zorgverlof vakantiedagen op. Een werkgever mag de dagen datu zorgverlof opneemt niet inhouden op uw vakantiedagen.

Langdurig zorgverlof

Langdurig zorgverlof dient minstens 2 weken van tevoren aangevraagd te worden bij de werkgever. Deze mag om aanvullende informatie vragen waaronder een doktersverklaring. Een werkgever moet binnen 1 week beslissen over uw verzoek. Indien hij dit niet doet gaat het verlof gewoon in. Als het verlof eenmaal is ingegaan kan de werkgever dit niet meer terugdraaien.
Bij langdurend zorgverlof gaat u tijdelijk in deeltijd werken. In een periode van 12 opeenvolgende weken kunt u de helft minder werken. In een jaar kunt u maximaal 6 keer de wekelijkse arbeidsduur opnemen. Voor parttimers geldt het verlof naar rato. In overleg met uw werkgever kunt u de manier waarop u het verlof wilt opnemen bespreken. U krijgt het aantal uren betaald dat u daadwerkelijk werkt. Let op! als u een periode volledig verlof opneemt krijgt u dit niet betaald. Tijdens langdurig verlof bouwt u vakantiedagen op, ook voor de uren dat u met verlof bent.
Afhankelijk van de CAO of uw personeelsregeling kunnen de afspraken afwijken. Zijn er geen afwijkende afspraken, dan geldt bovenstaande.

  • Probeer mantelzorg te delen met andere familieleden of vrienden. Indien dit niet mogelijk is probeer dan de zorg tijdelijk over te dragen. U kunt hiervoor beroepskrachten of vrijwilligers inschakelen (respijtzorg). Mogelijk wordt dit vergoed vanuit de WMO of door de zorgverzekeraar.
  • Roep de hulp in van een mantelzorgmakelaar om uzelf zoveel mogelijk te ontlasten van alle regeltaken. Denk hierbij aan administratieve taken, versturen van aanvraagformulieren voor medische hulpmiddelen etc.
  • Zorg dat u mensen om u heen verzameld met wie ui de zorgtaken kunt verdelen en kan praten.
  • Wanneer u de zorgtaken over meerdere mensen verdeelt is het verstandig om een zorgdagboek bij te houden. Zo is altijd iedereen op de hoogte van wie wat doet, welke afspraken er zijn gemaakt en hoe het met de zorgvrager gaat.
  • Zorg voor een noodplan. Mocht er onverwacht iets gebeuren kunt u hier altijd op terugvallen.
Kan ik in contact komen met andere mantelzorgers?

Via diverse steunpunten voor mantelzorg door het hele land kunt u in contact komen met lotgenoten en is er de mogelijkheid voor het volgen van een cursus of training.
Zoek een steunpunt bij u in de buurt.

Hoe kan ik vervangende mantelzorg aanvragen?

Vervangende mantelzorg vraagt u aan bij de VGZ Zorgadviseur. Het telefoonnummer vindt u op onze website. U kunt dit telefoonnummer bellen tijdens kantooruren. www.vgz.nl/zorgadvies/mantelzorg/hulp-bij-mantelzorg.

Wat doet een mantelzorgmakelaar?

De mantelzorgmakelaar biedt professionele ondersteuning aan mantelzorgers door regeltaken over te nemen. De mantelzorger wordt zo minder belast. De mantelzorgmakelaar is meestal beter thuis in de zorgwereld dan de mantelzorger zelf en is HBO-opgeleid. De mantelzorgmakelaar staat ingeschreven in het landelijk Centraal Kwaliteitsregister van Mantelzorgmakelaars van de Beroepsvereniging voor Mantelzorgmakelaars (BMZM).
De mantelzorgmakelaar maakt in overleg met de mantelzorger een overzicht van diens taken. Naast de zorgtaken zijn dit ook de regeltaken en verplichtingen op het gebied van werk. Vervolgens wordt bekeken wat er geregeld moet worden om al deze taken te combineren en daarnaast tijd over te houden voor sociale contacten en ontspanning. Denk hierbij aan regelingen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, inkomen, wet en regelgeving en verzekeringen.

Meer tips voor mantelzorgers

088 374 75 76