Privacyverklaring

Ledenvereniging Thebe Extra hecht veel waarde aan de bescherming van uw gegevens. We hebben er altijd naar gestreefd om uw persoonlijke gegevens te beschermen. We vinden het belangrijk dat u in ieder geval het volgende van ons weet:

  • We zijn open en eerlijk over de gegevens die we van u verzamelen en waarom we dit doen
  • We wisselen uw gegevens alleen met derde partijen uit als dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het aanvragen van een dienst, voor het versturen van ons Ledenblad de Leefstijl, ledenpas ed.
  • We respecteren dat uw gegevens aan u toebehoren. U kunt ons daarom altijd laten weten dat u niet langer toestemming geeft om uw gegevens door ons te laten verwerken
  • De manier waarop wij met uw gegevens omgaan en deze veilig bewaren, is geheel volgens de Europese wet  Algemene Verordering Gegegevensbescherming die op 26 mei 2018 is in gegaan.   

Welke gegevens hebben we van u nodig?
Bij het aangaan van het lidmaatschap hebben wij uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres en IBAN nummer nodig.

Digitale nieuwsbrief
Zodra u het lidmaatschap bij Ledenvereniging Thebe Extra bent aangegaan kunt u aangeven of u via de digitale nieuwsbrief op de hoogte gehouden wilt worden van onze diensten. Het zou fijn zijn als we bij uw aanmelding ook gebruik kunnen maken van uw e-mailadres. Zo kunnen wij u gericht informatie sturen die voor u interessant zou kunnen zijn. Uiteraard worden uw gegevens niet met derden gedeeld.

Mijn Thebe Extra
Als u zich via onze website www.thebe-extra.nl aanmeldt voor “Mijn Thebe Extra” kunt u altijd nakijken welke gegevens (uitgezonderd IBAN nummer) wij hebben geregistreerd. Deze kunt u eventueel zelf aanpassen.  

Ledendagen / Evenementen
Regelmatig organiseren wij dagtochten, evenementen of workshops. Organisatorisch is het voor ons van belang om te weten wie er deelnemen. Bovendien kunnen we u zo van informatie voorzien over de tijd en plaats en u vlak voor het evenement een herinnering sturen. Als u één  van de gelukkige bent die een prijs wint, kunnen we daarover contact met u opnemen.

Contact met onze medewerkers
Iedere werkdag  staan onze medewerkers klaar om u te helpen, vragen te beantwoorden of problemen op te lossen. Onze medewerkers kunt u via verschillende kanalen bereiken waaronder de telefoon, e-mail en social media.
Als u een vraag of klacht heeft, hebben we een aantal gegevens van u nodig. Denk hierbij aan uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie die nodig is om uw vraag of klacht in behandeling te nemen. We gebruiken deze informatie ook om u op de hoogte te houden van uw vraag of klacht. Nadat uw vraag of klacht is afgehandeld bewaren we de informatie nog 5 jaar. Zo kunnen we u beter van dienst zijn als u ons later toch nog nodig blijkt te hebben.

Uw mening telt
Om het dagelijks leven van zoveel mogelijk mensen te verbeteren, is het allereerst van belang om te weten wat men wil. Daarom versturen we regelmatig enquêtes naar onze leden om na te gaan of ze tevreden zijn over diensten waarvan ze gebruik hebben gemaakt.
Belangrijk om te weten is dat we de uitkomsten van de onderzoeken anonimiseren en 5 jaar bewaren.  

Social Media
Ledenvereniging Thebe Extra maakt gebruik van social media om u op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen en producten. U kunt ons volgen op Facebook, Instagram, YouTube en Twitter.Aan het gebruik van social media zijn geen voorwaarden vanuit Thebe Extra verbonden. U gaat akkoord met de voorwaarden van het social media platform.

Contact met Thebe Extra via social media
Als u via social media een vraag aan ons stelt, dan bewaren we dat bericht en uw accountnaam, zodat we op uw bericht kunnen reageren.

Links naar andere websites
Op Thebe-Extra.nl staan een aantal links naar websites van onze partners. Als u daarop klikt, wordt de website van die partner geopend. Zodra u op de website van één van onze partners bent, is het privacybeleid van die partner van toepassing.
 

Met welke externe partners delen we uw gegevens?

In een aantal gevallen verstrekken we (waar nodig) uw gegevens aan externe partijen. We zullen uw gegevens echter nooit aan andere partijen doorverkopen. Voor sommige acties of evenementen hebben we extra hulp nodig. In dat geval delen we uw gegevens met externe dienstverleners. Deze externe dienstverleners mogen uw gegevens alleen gebruiken om de desbetreffende dienst uit te voeren. Ze mogen uw gegevens dus niet zelfstandig gebruiken of doorgeven.

Ook kan het zijn dat we door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk worden verplicht om uw gegevens af te staan. We delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Uw gegevens wijzigen of wissen

Als u graag wil weten welke gegevens we van u hebben, kunt u dat aan ons vragen. Mochten bepaalde gegevens niet kloppen, dan kunnen we deze voor u wijzigen. Gegevens van uw lidmaatschap kunt u bovendien zelf aanpassen via  “Mijn Thebe Extra”. 
Ook kunt u ons vragen uw gegevens te wissen en om deze niet meer te gebruiken. Als u eerder toestemming heeft gegeven  u gegevens te bewaren, kunt u deze weer intrekken.   In een aantal gevallen kunt u ook aangeven uw gegevens te ‘beperken’. We zorgen dan dat uw gegevens niet worden gebruikt zonder uw toestemming .   
In sommige gevallen mogen we uw verzoek weigeren omdat we die bijvoorbeeld nodig hebben om belastingtechnische redenen of als bewijs bij klachten. Als dit het geval is, hoort u dat zo snel mogelijk van ons.

Hoe om te gaan met verdachte e-mails en berichten?
Twijfelt u over de echtheid van een e-mail, bericht of (win)actie van Thebe Extra, neem dan contact met ons op. Op veiliginternetten.nl vindt u meer informatie over wat u kunt doen en laten om veilig te internetten.

Heeft u vragen of klachten?
Heeft u vragen over uw gegevens, de manier waarop we daarmee omgaan of over deze privacyverklaring? Dan kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers via e-mailadres ledenconsulent@thebe-extra.nl, telefoon 088-374 75 76 of door een brief te sturen naar:

Ledenvereniging Thebe Extra
Postbus 1216
5004 BE Tilburg

Bij klachten, over bijvoorbeeld de manier waarop we uw gegevens gebruiken of hoe we op uw privacy gerelateerde vragen reageren, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.