Algemene voorwaarden van het lidmaatschap

Algemene voorwaarden

In het kort:

  • Wordt u halverwege een kalenderjaar lid, dan bent u lid voor de rest van het kalenderjaar én het gehele jaar daarna.
  • U betaalt een naar rato bedrag aan lidmaatschap voor het lopende jaar waarin u lid wordt. Voor het eerste hele kalenderjaar betaalt u het bedrag dat is vastgesteld voor een jaarlidmaatschap.
  • Als u uw lidmaatschap beëindigt, ontvangt u geen contributie terug en kunt u tot en met 31 december van het jaar nog gebruik maken van (kortingen op) diensten en producten die wij aanbieden.
  • U moet vóór het eind van het jaar (dus uiterlijk 31 december) uw lidmaatschap opzeggen. Dit kunt u uitsluitend schriftelijk doen door:

1. U stuurt een e-mail naar ledenadministratie@thebe-extra.nl
2. U stuurt een briefje naar Ledenvereniging Thebe Extra, Postbus 1216, 5004 BE Tilburg

Het lidmaatschap eindigt:

  • Als u zelf schriftelijk en tijdig opzegt (uiterlijk 31 december van het lopende jaar)
  • Bij overlijden en er zijn geen andere personen in hetzelfde huishouden die het lidmaatschap kunnen of willen overnemen
  • Opzegging door het bestuur van Ledenvereniging Thebe Extra
088 374 75 76