Vacatures bij
Thebe Extra

Wij zoeken nieuwe ledenraadsleden!

Vacatures in de Ledenraad

.

Thebe Extra is een Ledencoöperatie, gericht op preventie, vergroten van welzijn en het voorkomen van zorg voor de 100.000 leden in het werkgebied Midden- en West-Brabant.

Vacature: ledenraadslid

Als Ledencoöperatie geloven wij erin dat mensen, ongeacht achtergrond, situatie en afkomst zo lang mogelijk eigen regie willen behouden, zelfredzaam willen zijn en mee willen blijven doen in de samenleving. Thebe Extra geeft hierbij een steuntje in de rug om het leven zo comfortabel mogelijk te maken, in welke situatie dan ook.

Vanuit het gedachtengoed van positieve gezondheid ondersteunen wij onze leden met informatie en advies. Daarnaast bevordert Thebe Extra het ‘elkaar helpen’ door verbindingen te leggen en leden te inspireren en motiveren nieuwe, kleinschalige initiatieven te ontplooien.

De ledenraad bestaat uit 25 personen. Op het moderne kantoor in Tilburg werken 17 professionals die de ledenraad ondersteunen. Kijk hier voor meer informatie over Ledenvereniging Thebe Extra.

De ledenraad
De ledenraad is het hoogste orgaan van de ledenvereniging. Er is plaats voor 40 leden die een goede afspiegeling vormen van het ledenbestand en die zich vrijwillig inzetten voor Ledenvereniging Thebe Extra. Momenteel hebben wij plek voor meerdere nieuwe, enthousiaste en betrokken ledenraadsleden. Wij streven naar een goede spreiding over ons hele werkgebied.

Wie ben jij?
Je bent lid van Ledenvereniging Thebe Extra of wil dit worden en je wil graag meedenken over de activiteiten en de toekomst van onze organisatie. Je hebt interesse in welzijn, gezondheid en wonen. Ook ben je bezig met ideeën over hoe we in de toekomst de grote zorgvraag met elkaar aankunnen en wat je daar zelf in kan betekenen. Verder ben je bij voorkeur deskundig op het gebied van en/of heb je affiniteit met één van de volgende aandachtsgebieden: communicatie/marketing, het sociale domein, ondernemerschap en Positieve Gezondheid. Omdat we streven naar een zo goed mogelijke spreiding van ledenraadsleden over ons werkgebied, zijn we op zoek naar mensen die wonen in (de omgeving van) Altena, Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout, Rucphen en Waalwijk.

Wat is je rol?
Als lid van de ledenraad neem je gemiddeld vier keer per jaar actief deel aan de ledenraadsvergaderingen. Je denkt na over het beleid en je bent betrokken bij de uitvoering ervan. Je bent maatschappelijk betrokken en wil in je eigen omgeving optreden als ambassadeur voor Thebe Extra. Je wil tijd investeren in het leren kennen van de organisatie en het voorbereiden van vergaderingen. Dit alles vraagt om een actieve opstelling. De ledenvereniging kent verschillende werkgroepen, die zich op diverse onderwerpen richten. Hierin werken ledenraadsleden samen met Thebe Extra-medewerkers. Deze werkgroepen komen ieder twee tot vier keer per jaar bij elkaar. Wij verwachten dat je aan één van de werkgroepen deelneemt, op basis van je inhoudelijke kennis en/of affiniteit:

– Je bereidt je voor op de overleggen en neemt deel aan de vergaderingen en de activiteiten.

– Hou je van samenwerken en samen tot een mooi resultaat komen.

– Zet je je eigen netwerk in om doelen van de ledenvereniging te bereiken.

– Ben je op de hoogte van de jaardoelen en -plannen van Thebe Extra en begrijp je dat de activiteiten in de werkgroepen daar alles mee te maken hebben.

– Ben je digitaal vaardig/zelforganiserend (Outlook/ MS Teams).

Benoemingstermijn
Een benoeming in de ledenraad is voor een periode van drie jaar. Deze termijn kan twee keer worden verlengd.

Vergoeding
Het gaat hier om een vrijwilligersfunctie. Er is een onkostenvergoeding en een jaarlijks bedankje.

Heb je belangstelling?
Stuur dan een bericht naar bestuurssecretariaat@thebe-extra.nl met als onderwerp ‘Aanmelding voor ledenraad’. Heb je vragen over deze vacature? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 06 83 48 37 21.

088 374 75 76