Stimuleringsfonds Ledenvereniging Thebe Extra

Met het Stimuleringsfonds Ledenvereniging Thebe Extra steunen wij maatschappelijke projecten in ons werkgebied, die de leefbaarheid in wijk of dorp bevorderen. Vaak leven er in een gemeenschap allerlei wensen en ideeën, maar ontbreekt het aan financiële middelen. Met steun van het Stimuleringsfonds heeft ook uw project kans van slagen.

Heeft u een goed idee? Laat het ons dan weten. U kunt een aanvraag indienen als organisatie of op persoonlijke titel. Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage van Ledenvereniging Thebe Extra voor uw project moet uw aanvraag wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning moet uw project voldoen aan minstens één van de volgende criteria:

 • Het project bevordert de sociale binding, ontmoeting, welzijn en/of leefbaarheid in de lokale samenleving.
 • Het project doet een appèl op de eigen verantwoordelijkheid van individuen en groepen.
 • Het project levert een positieve bijdrage aan de zelfredzaamheid, veerkracht en het sociale netwerk van de inwoners.

Let op! De aanpak van het Stimuleringsfonds van Ledenvereniging Thebe Extra wordt de komende maanden geëvalueerd en waar nodig gewijzigd. U kunt daarom pas vanaf 1 augustus 2019 weer nieuwe aanvragen voor het Stimuleringsfonds indienen.

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de nieuwe aanvraagprocedure? Laat dan hier uw gegevens achter zodat wij u kunnen informeren wanneer er meer informatie beschikbaar is.

Dit zijn een paar belangrijke spelregels van het Stimuleringsfonds Ledenvereniging Thebe Extra:

 • Het project vindt binnen het werkgebied* van Ledenvereniging Thebe Extra plaats.
 • De hoofdaanvrager van de financiële bijdrage is lid van Ledenvereniging Thebe Extra. (lid worden kan hier)
 • De aanvragen worden beoordeeld door een beoordelingscommissie.
 • De subsidie wordt per project maximaal 1x toegekend, voor eenmalige kosten met een maximum van 60% van de totale kosten.
 • De hoogte van de subsidie wordt per initiatief bekeken.
 • Projecten die vallen onder de verantwoordelijkheid c.q. financiering van andere organisaties, zoals de overheid, komen niet in aanmerking.
 • Projecten die een blijvende financiële input vergen ondersteunen wij niet.
 • Wij financieren geen onroerend goed, huur, bouwmateriaal, bouwprojecten.

Klik hier om het volledige (oude) reglement te bekijken. Het is belangrijk dit door te lezen voordat u uw aanvraag instuurt. Dit kan teleurstellingen voorkomen.

Let op! De aanpak van het Stimuleringsfonds van Ledenvereniging Thebe Extra wordt de komende maanden geëvalueerd en waar nodig gewijzigd. U kunt daarom pas vanaf 1 augustus 2019 weer nieuwe aanvragen voor het Stimuleringsfonds indienen.

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de nieuwe aanvraagprocedure? Laat dan hier uw gegevens achter zodat wij u kunnen informeren wanneer er meer informatie beschikbaar is.

*Het werkgebied van Ledenvereniging Thebe Extra omvat dit volledige gebied:

U dient uw aanvraag in via onze website en u ontvangt daarna van ons per e-mail een ontvangstbevestiging. Vervolgens kijkt de beoordelingscommissie of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden. U ontvangt van ons bericht of uw aanvraag volledig is, of uw aanvraag afgewezen wordt of dat wij nog aanvullende informatie nodig hebben. Aanvragen die volledig zijn worden beoordeeld door de beoordelingscommissie.

Deze beoordelingscommissie, die bestaat uit leden van onze ledenraad, komt jaarlijks twee keer samen om de aanvragen van de projecten voor een financiële bijdrage te beoordelen. Dit overleg vindt plaats binnen twee weken na de uiterlijke inleverdata van 1 april* en 1 oktober*. Houd rekening met deze data als u uw aanvraag doet.

Na de definitieve toekenning nodigt Ledenvereniging Thebe Extra u uit voor een feestelijke bijeenkomst. Hier zijn ook initiatiefnemers van andere projecten aanwezig en kunt u ervaringen met elkaar uitwisselen. De financiële bijdrage wordt rond de datum van de feestelijke uitreiking overgemaakt. Deze bijeenkomst vindt plaats binnen 2 maanden na de betreffende inleverdatum. De eerstvolgende is op donderdag 23 mei 2019 in de avond.

Uiterlijk drie maanden na afronding van het project brengt u schriftelijk verslag uit over het resultaat van het project. Dit gaat aan de hand van een formulier met een beperkt aantal vragen.

*Let op! De aanpak van het Stimuleringsfonds van Ledenvereniging Thebe Extra wordt de komende maanden geëvalueerd en waar nodig gewijzigd. U kunt daarom pas vanaf 1 augustus 2019 weer nieuwe aanvragen voor het Stimuleringsfonds indienen.

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de nieuwe aanvraagprocedure? Laat dan hier uw gegevens achter zodat wij u kunnen informeren wanneer er meer informatie beschikbaar is.

De aanpak van het Stimuleringsfonds van Ledenvereniging Thebe Extra wordt de komende maanden geëvalueerd en waar nodig gewijzigd. U kunt daarom pas vanaf 1 augustus 2019 weer nieuwe aanvragen voor het Stimuleringsfonds indienen.

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de nieuwe aanvraagprocedure? Laat dan hier uw gegevens achter zodat wij u kunnen informeren wanneer er meer informatie beschikbaar is.

De aanpak van het Stimuleringsfonds van Ledenvereniging Thebe Extra wordt de komende maanden geëvalueerd en waar nodig gewijzigd. U kunt daarom pas vanaf 1 augustus 2019 weer nieuwe aanvragen voor het Stimuleringsfonds indienen.

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de nieuwe aanvraagprocedure? Laat dan hier uw gegevens achter zodat wij u kunnen informeren wanneer er meer informatie beschikbaar is.

Met uw vraag om financiële steun bij Ledenvereniging Thebe Extra gaat u akkoord met een aantal plichten die u heeft indien uw aanvraag goedgekeurd wordt.

 • Wij verwachten dat u bij de publiciteit rondom uw project de rol van Ledenvereniging Thebe Extra meeneemt. Graag horen wij van u op welke wijze u hier invulling aan gaat geven. Bij de feestelijke uitreiking ontvangt u van ons een aantal handige hulpmiddelen om publiciteit te genereren voor uw project. Tevens vindt u op deze pagina overige tips en hulpmiddelen om uw project en Ledenvereniging Thebe Extra onder de aandacht te brengen.
 • U brengt een verslag uit over de opzet en uitvoering van het project. Deze verantwoording, waarin de gegeven bedragen zijn opgenomen, ontvangen wij graag binnen 3 maanden na afronding van het project op stimuleringsfonds@thebe-extra.nl. Als u minder heeft uitgegeven dan begroot, behoudt Thebe Extra zich het recht voor om het bedrag terug te vorderen.
 • Ledenvereniging Thebe Extra wil graag in contact blijven met de initiatieven die van ons een financiele bijdrage hebben ontvangen. Via onze nieuwsbrief Burgerinitiatieven houden we u graag op de hoogte van interessante weetjes en nieuwe ontwikkelingen. Meld u aan via deze pagina.

Voor meer informatie kunt u ons bereiken via e-mail: stimuleringsfonds@thebe-extra.nl of telefonisch via 088 - 374 75 76 en vraag naar Sofie Petit of Marie-José van Gestel.