Stimuleringsfonds van Thebe Extra

Het Stimuleringsfonds Thebe Extra is een initiatief van Ledenvereniging Thebe Extra. Met dit fonds steunen we maatschappelijke projecten in ons werkgebied, die de leefbaarheid in wijk of dorp bevorderen. Ook bij u in de buurt. Vaak leven er in een gemeenschap allerlei wensen en ideeën, maar ontbreekt het aan financiële middelen. Met steun van het Stimuleringsfonds heeft ook uw project kans van slagen.

De voorwaarden

Heeft u een goed idee? Laat het ons dan weten. U kunt een initiatief indienen op persoonlijke titel of als organisatie. Het project moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet het onder meer een positieve bijdrage leveren aan de sociale samenhang in een wijk of dorp. Het project kan ook gericht zijn op het welzijn of de zelfredzaamheid van mensen. Klik hier voor meer informatie over de voorwaarden en de toetsingscriteria.
 

Twee maal per jaar selectie

Uit alle inzendingen kiest een toetsingscommissie twee maal per jaar projecten die in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. De sluitingsdata voor inschrijving zijn 1 mei en 1 november. De geselecteerde projecten worden telkens twee maanden later bekend gemaakt. U wordt dan uitgenodigd voor een feestelijke bijeenkomst.
 

Aanmelden via aanvraagformulier

Voldoet uw idee aan de voorwaarden en de criteria? Dan kunt u het indienen via het invullen en printen van het aanvraagformulier. U kunt dit direct op uw beeldscherm invullen, printen en opslaan.

Stuur het daarna met de gevraagde bijlagen naar:
Ledenvereniging Thebe Extra
t.a.v. Stimuleringsfonds Thebe Extra
Postbus 1216
5004 BE Tilburg

Voor meer informatie kunt u bellen met het algemene nummer van Thebe Extra: 088- 374 75 76, u kunt vragen naar Sofie Petit.
 

Geselecteerde projecten

Bekijk de eerder geselecteerde projecten.