Stimulerings-
fonds

Voor financiële steun van maatschappelijke projecten en initiatieven

Met het Stimuleringsfonds van Ledenvereniging Thebe Extra steunen wij maatschappelijke projecten in ons werkgebied die de sociale binding, ontmoeting, welzijn en/of leefbaarheid in de lokale samenleving bevorderen. Vaak leven er in een gemeenschap allerlei wensen en ideeën, maar ontbreekt het aan financiële middelen. Met steun van het Stimuleringsfonds heeft ook uw project kans van slagen.

Stimuleringsfonds

Jaarlijks is er een totaalbedrag van € 50.000,- beschikbaar. Zo levert Ledenvereniging Thebe Extra een positieve bijdrage aan de zelfredzaamheid, veerkracht en het sociale netwerk van de inwoners. Gaat uw project hierover? Dien dan uw aanvraag voor ondersteuning in! De beoordelingscommissie komt maandelijks bij elkaar om ingezonden projecten te beoordelen.


Spelregels

Wilt u een aanvraag doen bij het Stimuleringsfonds van Thebe Extra? Lees dan eerst onze spelregels om te zien of uw project aan de voorwaarden voldoet.

Steun aanvragen

Heeft u de spelregels doorgelezen en wilt u een aanvraag doen voor een bijdrage uit ons Stimuleringsfonds, dat kan! Hiervoor vult u het formulier volledig in.

Zelf een project starten?

Heeft u plannen om mensen te helpen hun sociale netwerk te vergroten? Wij kunnen u met kennis en financiële middelen helpen uw lokale initiatief op te starten.

Veelgestelde vragen Stimuleringsfonds

Welke plichten heb ik als mijn aanvraag wordt toegekend?

Deze plichten vindt u hier onder het tabblad Plichten.

Hoe ziet de aanvraagprocedure eruit?

Na het verzenden van uw aanvraagformulier via onze website ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw aanvraag. Als we nog aanvullende vragen hebben nemen wij contact met u op. Alleen volledig ingevulde aanvragen worden behandeld door de beoordelingscommissie. U ontvangt binnen 30 dagen na de inzendingsdatum een reactie van de beoordelingscommissie.

Wie beoordeelt de aanvraag?

Een onafhankelijke commissie, die uit leden van onze ledenraad bestaat, beoordeelt de aanvraag.

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

Het digitale aanvraagformulier vindt u hier onder het tabblad Aanvraagprocedure.

Wanneer moet een aanvraag uiterlijk ingediend zijn?

Iedere maand is er een aanvraagronde. U kunt uw aanvraag indienen voor de eerste van de maand. Daarna vindt de beoordeling plaats. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie van de beoordelingscommissie.

Aan welke criteria dient een project of initiatief te voldoen?

De spelregels vindt u hier onder het tabblad Spelregels.

Wat voor projecten en initiatieven ondersteunt het Stimuleringsfonds?

Met het Stimuleringsfonds ondersteunt Ledenvereniging Thebe Extra maatschappelijke projecten in ons werkgebied die de sociale binding, ontmoeting, welzijn en/of leefbaarheid in de lokale samenleving bevorderen. Zo levert Ledenvereniging Thebe Extra een positieve bijdrage aan de zelfredzaamheid, veerkracht en het sociale netwerk van de inwoners.

088 374 75 76