Stimuleringsfonds van Ledenvereniging Thebe Extra

Met het Stimuleringsfonds van Ledenvereniging Thebe Extra steunen wij maatschappelijke projecten in ons werkgebied die de sociale binding, ontmoeting, welzijn en/of leefbaarheid in de lokale samenleving bevorderen. Vaak leven er in een gemeenschap allerlei wensen en ideeën, maar ontbreekt het aan financiële middelen. Met steun van het Stimuleringsfonds heeft ook uw project kans van slagen. Jaarlijks is er een totaalbedrag van € 50.000,- beschikbaar. Zo levert Ledenvereniging Thebe Extra een positieve bijdrage aan de zelfredzaamheid, veerkracht en het sociale netwerk van de inwoners. Gaat uw project hierover? Dien dan uw aanvraag voor ondersteuning in! De beoordelingscommissie komt maandelijks bij elkaar om ingezonden projecten te beoordelen.

Het project voldoet aan de volgende criteria:

 1. Vindt plaats in het werkgebied van Ledenvereniging Thebe Extra
 2. Bevordert de sociale binding, ontmoeting, welzijn en/of leefbaarheid in de lokale samenleving
 3. Levert een positieve bijdrage aan de zelfredzaamheid, veerkracht en het sociale netwerk van de inwoners
 4. De initiatiefnemers van het project zijn vrijwilligers
 5. Het project heeft geen commerciële insteek
 6. Omvat haalbare doelstellingen, een plan van aanpak en deugdelijke begroting
 7. Voor projecten met een totaalinvestering boven de € 1.500,- vergoedt het Stimuleringsfonds maximaal 60% van de totale projectbegroting. Dit betekent dat voor het resterende bedrag ook een beroep gedaan dient te worden op andere financiers. Afhankelijk van de overige activiteiten van de initiatiefnemer kan dit percentage hoger worden. Meer informatie over het verzamelen van inkomsten vindt u in dit dit inspiratieboekje.
 8. De periode tussen toewijzing van de financiële bijdrage en aanvang van het project is niet meer dan 1 jaar
 9. Het toegewezen bedrag dient binnen 1 jaar na uitbetaling besteed te zijn
 10. De investering vindt in de toekomst plaats
 11. De hoofdaanvrager is lid van Ledenvereniging Thebe Extra
 12. De initiatiefnemer van dit project heeft dit jaar nog geen andere aanvraag ingediend

Welke projecten komen niet in aanmerking:

 • Projecten die onder verantwoordelijkheid c.q. financiering van andere professionele of commerciële organisaties vallen
 • Projecten die via reguliere budgetten van professionele instellingen kunnen worden gefinancierd            
  (zoals b.v. zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en welzijnsorganisaties)   
 • De aanvrager of dit specifieke project heeft eerder dit jaar een bijdrage ontvangen uit het Stimuleringsfonds
 • Projecten die een structurele financiële bijdrage vragen, zoals terugkerende kosten voor bijvoorbeeld vervoer, accommodatie en eten en drinken.
 • Kosten zoals onroerend goed of huisvestingskosten
 • Kosten voor het betalen van professionals
 • Projecten die het imago van Ledenvereniging Thebe Extra kunnen schaden
 • Aanvragen voor financiële bijdragen voor feestjes en/of uitstapjes
 • Aanvragen die betrekking hebben op individuele personen

Bekijk ook onze veelgestelde vragen!

Maandelijkse aanvraagronde

 • Uw aanvraagformulier kan vóór de 1e van iedere maand worden ingediend.
 • Voor het einde van de daaropvolgende maand ontvangt u een reactie van de beoordelingscommissie. 

Is uw aanvraag niet tijdig binnen? Dan wordt uw aanvraag meegenomen in de beoordelingsronde van de volgende maand.


Uw aanvraag

Voldoet uw idee aan de spelregels? Dan kunt u het project op twee manieren indienen.

 1. Via het aanvraagformulier op de website. (Let op, deze dient u in één keer in te vullen)
 2. U kunt het formulier downloaden, invullen, op uw eigen computer opslaan en vervolgens hier uploaden.

U ontvangt per e-mail een bevestiging van uw aanvraag. Indien we nog aanvullende vragen hebben nemen wij contact met u op. Alleen volledig ingevulde aanvragen worden behandeld door de beoordelingscommissie. Deze commissie bestaat uit leden van onze ledenraad en komt maandelijks bijeen. 

Het toegekende bedrag wordt overgemaakt, zodra wij de ondertekende bevestigingsbrief (en eventueel de bijbehorende factuur) van u hebben ontvangen. Na de definitieve toekenning nodigt Ledenvereniging Thebe Extra u normaal gesproken uit voor een feestelijke bijeenkomst. Helaas gaan deze in verband met COVID-19 momenteel niet door. 

Uiterlijk drie maanden na afronding van het project brengt u schriftelijk verslag uit over het resultaat van het project.  U ontvangt van ons hiervoor een formulier met een beperkt aantal vragen. 

Bekijk ook onze veelgestelde vragen!

Met uw vraag om financiële steun bij Ledenvereniging Thebe Extra gaat u akkoord met een aantal plichten die u heeft indien uw aanvraag goedgekeurd wordt.

 • Wij verwachten dat u bij de publiciteit rondom uw project de rol van Ledenvereniging Thebe Extra meeneemt. Graag horen wij van u op welke wijze u hier invulling aan gaat geven. Bij de feestelijke uitreiking ontvangt u van ons een aantal handige hulpmiddelen om publiciteit te genereren voor uw project. Tevens vindt u op deze pagina overige tips en hulpmiddelen om uw project en Ledenvereniging Thebe Extra onder de aandacht te brengen.
 • U brengt een verslag uit over de opzet en uitvoering van het project. Deze verantwoording, waarin de gegeven bedragen zijn opgenomen, ontvangen wij graag binnen 3 maanden na afronding van het project op stimuleringsfonds@thebe-extra.nl. Als u minder heeft uitgegeven dan begroot, behoudt Thebe Extra zich het recht voor om het bedrag terug te vorderen.
 • Ledenvereniging Thebe Extra wil graag in contact blijven met de initiatieven die van ons een financiele bijdrage hebben ontvangen. Via onze nieuwsbrief Burgerinitiatieven houden we u graag op de hoogte van interessante weetjes en nieuwe ontwikkelingen. Meld u aan via deze pagina.

Dit zijn de projecten die een bijdrage hebben ontvangen van het Stimuleringsfonds bij de aanvraagronde van 1 oktober 2019:

Werkgroep Mantelzorg Webinar Hilvarenbeek Organiseren Webinar
Stichting Fietsmaatjes Heusden Aanschaf elektrische duofiets
Stichting Kruiswerk Drunen/Elshout Aanschaf rolstoelfiets
Stichting Kruiswerk Drunen/Elshout Training vrijwilligers voor dementiemaatje
Seniorenvereniging Molenschot Aanschaf braintrainer
Stichting Move Tilburg Programma 2019-2021
Ontmoetingsmoment Ontmoetingscircus
Samen aan tafel De Doelen Oosterhout Kosten opzetten stichting
Stichting Rick Aanschaf elektrische duofiets


Als u meer wilt weten over een bepaald project, kunt u een email sturen naar stimuleringsfonds@thebe-extra.nl met vermelding van de naam van het betreffende project en uw vraag. Wij zullen deze email vervolgens doorsturen naar de initiatiefnemer van het project met het verzoek contact met u hierover op te nemen.

De initiatiefnemers van de projecten krijgen hun cheques overhandigd tijdens een  feestelijke uitreiking. Bekijk hieronder de video (speelduur: 1 minuut) voor een korte impressie van de uitreiking op 5 juli 2018.