Stimuleringsfonds Ledenvereniging Thebe Extra

Het project voldoet aan de volgende criteria:

  1. Vindt plaats in het werkgebied van Ledenvereniging Thebe Extra
  2. Bevordert de sociale binding, ontmoeting, welzijn en/of leefbaarheid in de lokale samenleving
  3. Levert een positieve bijdrage aan de zelfredzaamheid, veerkracht en het sociale netwerk van de inwoners
  4. De initiatiefnemers van het project zijn vrijwilligers
  5. Het project heeft geen commerciële insteek
  6. Omvat haalbare doelstellingen, een plan van aanpak en deugdelijke begroting
  7. Voor projecten met een totaalinvestering boven de € 1.500,- vergoedt het Stimuleringsfonds maximaal 60% van de totale projectbegroting. Dit betekent dat voor het resterende bedrag ook een beroep gedaan dient te worden op andere financiers. Afhankelijk van de overige activiteiten van de initiatiefnemer kan dit percentage hoger worden. Meer informatie over het verzamelen van inkomsten vindt u in dit dit inspiratieboekje.
  8. De periode tussen toewijzing van de financiële bijdrage en aanvang van het project is niet meer dan 1 jaar
  9. Het toegewezen bedrag dient binnen 1 jaar na uitbetaling besteed te zijn
  10. De investering vindt in de toekomst plaats
  11. De hoofdaanvrager is lid van Ledenvereniging Thebe Extra
  12. De initiatiefnemer van dit project heeft dit jaar nog geen andere aanvraag ingediend

Welke projecten komen niet in aanmerking:

  1. Projecten die onder verantwoordelijkheid c.q. financiering van andere professionele of commerciële organisaties vallen
  2. Projecten die via reguliere budgetten van professionele instellingen kunnen worden gefinancierd (zoals b.v. zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en welzijnsorganisaties)
  3. De aanvrager of dit specifieke project heeft eerder dit jaar een bijdrage ontvangen uit het Stimuleringsfonds
  4. Projecten die een structurele financiële bijdrage vragen, zoals terugkerende kosten voor bijvoorbeeld vervoer, accommodatie en eten en drinken.
  5. Kosten zoals onroerend goed of huisvestingskosten
  6. Kosten voor het betalen van professionals
  7. Projecten die het imago van Ledenvereniging Thebe Extra kunnen schaden
  8. Aanvragen voor financiële bijdragen voor feestjes en/of uitstapjes
  9. Aanvragen die betrekking hebben op individuele personen

Bekijk ook onze veelgestelde vragen!

088 374 75 76