Mantelzorg
instanties

Als mantelzorger komt er veel op u af en krijgt u te maken met een diverse instanties. Wij helpen u graag de weg te vinden!

Mantelzorg en instanties

Als mantelzorger komt er veel op u af en krijgt u te maken met diverse instanties. Wat moet u regelen en waar klopt u aan? Het kan lastig zijn de juiste route te vinden en te bewandelen… we helpen u graag op weg!


Mantelzorg

Schakel een mantelzorgmakelaar in

Doe een beroep op een onafhankelijke professional die goed op de hoogte is van de wet- en regelgeving en weet bij welke instanties u als mantelzorger terecht kunt of moet zijn. Hij of zij neemt u graag mee aan de hand en creëert overzicht voor u!

Neem contact op met de gemeente

Gemeenten zijn er om u als mantelzorger te ondersteunen, zodat u uw zorgtaken kunt vervullen en langer volhouden. Denk aan vervangende (respijt)zorg, huishoudelijke hulp, dagbesteding of kortdurend verblijf voor diegene voor wie u zorgt.

Doe een beroep op de huisarts

De huisarts heeft vaak een goed netwerk als het gaat welzijnsinstanties of vrijwilligersorganisaties. Ook kan hij of zij u doorverwijzen naar specialisten of bepaalde zorg in gang zetten, zoals wijkverpleging of thuiszorg.


Laat u leiden door het zorgkompas

Het zorgkompas zet alle zorginformatie, zorgvormen en zorginstanties voor u op een rij... een overzichtelijk geheel als het om de uitbesteding van (thuis)zorg of ondersteuning van u als mantelzorger gaat. Doe er uw voordeel mee!

Zorgkantoor voor langdurige zorg

Heeft u naaste langdurige en intensieve zorg nodig? Dan vraagt u deze aan bij het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ). Heeft u recht op deze zorg, dan regelt het zorgkantoor de langdurige zorg in de regio waar u woont.

De wetten Wmo, Zvw en Wlz... hoe zit het?

Het verlenen van zorg is vastgelegd in en wordt geregeld en vergoed vanuit verschillende wetten. Hoe weet u als mantelzorger op welke wet uw aanspraak maakt en op welke vergoeding u recht heeft. Een duidelijk overzicht met toelichting.


Zorgverlof... u heeft er recht op

Is de zorg voor een naaste moeilijk of niet meer te combineren met uw werk? Dan heeft u recht op zorgverlof. Er zijn verschillende vormen van verlof... calamiteiten, kortdurend of langdurig verlof. Bekijk wat op u van toepassing is.

Respijt- en logeerzorg voor als de zorg teveel is

Wordt de zorg u als mantelzorger teveel... niets om u voor te schamen. Sterker nog, de overheid motiveert gemeenten en andere organisaties om u zoveel mogelijk ondersteuning te bieden, bijvoorbeeld in de vorm van hulp aan huis.

Mantelzorgondersteuning Tilburg

Contour De Twern biedt mantelzorgconsulenten om samen met u als mantelzorger te onderzoeken wat u kan helpen. Van individuele ondersteuning tot aan de inzet van een vrijwilliger. Ook organiseren zij diverse bijeenkomsten.
Aanvullende mantelzorg aanvragen

Bent u op zoek naar ondersteuning of hulp bij uw zorgtaken? Geef dan de zorg voor uw naaste deels of tijdelijk uit handen... er zijn diverse organisaties die huishoudelijke hulp, begeleiding of gezelschap bieden. Maar net waar u behoefte aan heeft!

Informatie over mantelzorg

Mantelzorg gaat ons allemaal aan. Thebe Extra is er om u te ondersteunen, want u staat er zeker niet alleen voor. Durf om hulp te vragen, we delen onze kennis en expertise graag! 

.

Bekijk hoe we u kunnen helpen!

.

Meer weten?

Ontmoet onze ledenconsultenten!

Als u vragen heeft of u wilt meer informatie over mantelzorg, neem dan gerust contact op met één van onze ledenconsulenten. Zij kijken naar uw situatie en helpen u graag op weg.

Ze zijn te bereiken via e-mail: ledenconsulent@thebe-extra.nl of telefonisch via 088 – 374 75 76.

088 374 75 76