Uw steun en vraagbaak bij inwonersinitiatieven

Bent u betrokken bij een initiatief in uw buurt op het gebied van welzijn, gezondheid en wonen? Ledenvereniging Thebe Extra beschikt over de expertise en het netwerk om u te helpen uw inwonersinitiatief vleugels te geven. Zijn er bijvoorbeeld plannen om mensen te helpen hun sociale netwerk te vergroten? Of om mensen langer zelfstandig thuis te kunnen laten wonen? Met deze, en nog veel meer plannen en ideeën kunnen wij u wellicht helpen. Samen kunnen we kijken naar waar bewoners behoefte aan hebben en met welke andere organisaties kan worden samengewerkt. Hoe kun je het beste communiceren met de bewoners? Allemaal vragen die u niet in uw eentje hoeft te beantwoorden!

Ondersteuning bij inwonersinitiatieven

Maak uw ideeën en plannen kenbaar aan ons. Mensen zoals u zijn van onschatbare waarde. U verbetert de leefbaarheid in uw buurt – hoe groot of klein uw initiatief ook is – samen met Ledenvereniging Thebe Extra. We helpen zowel inwonersinitiatieven in de opstartfase als bestaande initiatieven. Middels het Stimuleringsfonds van Ledenvereniging Thebe Extra bieden wij zelfs financiële steun aan projecten die de leefbaarheid in een wijk vergroten of mensen bij elkaar brengen. Voor alle voorwaarden kunt u kijken op onze pagina over het Stimuleringsfonds.

Nieuwsbrief voor inwonersinitiatieven

Wij hopen u met deze nieuwsbrief voor inwonersinitiatieven in Midden- en West-Brabant te inspireren en enthousiast te maken. Dit doen we door kennis en verhalen van anderen te delen. Deze nieuwsbrief komt minimaal 1 keer per 2 maanden uit en is bestemd voor vrijwilligers die zich actief inzetten voor inwonersinitiatieven. Ook betrokken professionals in welzijn, zorg en wonen, medewerkers van gemeenten en overige geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor deze nieuwsbrief (ook buiten Midden- en West-Brabant). 

Contact

Tel. 06 – 57808543 of 088 – 374 75 76 of stuur een e-mail naar rderooij@thebe-extra.nl

contact_richard.png