Blog | 25 april 2024

Verandering

Voor wat, hoort wat!

Veranderen: voor wat, hoort wat!

Een blogartikel van Marie-Jeanne Boltong, bestuurslid van Thebe Extra

Elk jaar opnieuw maakt ongeveer 80% van alle mensen goede voornemens. De één wil overtollige kilo’s kwijt, de ander stopt met drinken of wil op zoek naar een nieuwe partner. Gelukkig kijk je gedurende het jaar niet vaak terug, want veel van de voorgenomen veranderingen sterven – soms in schoonheid – een zachte dood. Veranderen blijkt buitengewoon lastig als omstandigheden of een sociaal netwerk daarbij niet helpen.

Maak verandering makkelijk; dat helpt!

Niet elk voornemen sterft een zachte dood. Wat blijkt? De kans van slagen is groter als je een duidelijke stip op de horizon zet en stap voor stap naar je doel toe werkt. De stap die je wilt zetten moet klein en behapbaar zijn. Wil je afvallen: Gebruik domweg een kleiner bord. Maak het jezelf makkelijk, dat werkt! Grote verandering, kleine stappen.

Veranderen gaat daarentegen bijna als vanzelf als je geconfronteerd wordt met iets onafwendbaars. Dat lees ik ook terug in de verhalen in Leefstijl. Een kind krijgen, met pensioen gaan of een partner hebben die plotseling ernstig ziek blijkt. Dat zet je leven op zijn kop en dwingt als het ware verandering af. Dan móet je wel veranderen. De pandemie waar we momenteel middenin zitten is zo’n aansprekend voorbeeld. Door Covid-19 zijn we bijvoorbeeld allemaal op digitale ontdekkingstocht gegaan en kijk eens hoe succesvol!

Beter zorgen voor jezelf en voor elkaar!

In het boek ‘’Gouden jaren”, over hoe ons dagelijks leven in een halve eeuw onvoorstelbaar is veranderd van Annegreet van Bergen uit 2014, staan ontelbare anekdotes en scherpe observaties hoe Nederland veranderde. Zo was er tot in de jaren vijftig nauwelijks sprake van professionele ouderenzorg. De (klein)kinderen moesten opdraaien voor de zorgkosten van hun oude, hulpbehoevende ouderen. Grootouders woonden bij hun kinderen in huis. Zij bleven daar ook als zij ernstig ziek werden. In de jaren zestig kwamen er bejaardenoorden en vanaf die tijd kreeg de verzorgingsstaat steeds meer vorm met tal van voorzieningen en subsidies. Zoals zo vaak, zegt Van Bergen, vertoont de geschiedenis een slingerbeweging. Vanaf 2014 wordt flink bezuinigd op deze voorzieningen. Door de jaren heen bleek het systeem steeds duurder en de inkomsten van de overheid groeiden niet in gelijke tred mee. Daar komt bij dat de komende decennia het aandeel ouderen groter wordt. De professionele ouderenzorg minder uitgebreid wordt en meer mensen zichzelf moeten helpen. Deze ontwikkeling is net zo onafwendbaar als de corona pandemie en noodzaakt ons tot verandering. De vraag is wat wij kunnen betekenen om in de toekomst elkaar te ondersteunen in gezin, straat en buurt. Mijn oproep aan jou is: denk en doe mee. Deel je ervaringen, laat weten wat werkt en wat niet.

De Werking van Wederkerigheid

In september 2020 ben ik toegetreden tot het bestuur van Thebe Extra. Een grote club mensen uit Midden- en West-Brabant. Thebe Extra staat voor gezondheid, steun, aandacht voor elkaar. Een organisatie die zich voorbereidt op een toekomst waarin de zorgvraag de komende decennia blijft groeien terwijl tegelijkertijd de groei van het aantal verzorgenden stagneert. Meebewegen naar een tijd waarin, meer dan nu, iedereen zelf de schouders eronder moet zetten. Niet alleen, maar samen met mensen in je sociale omgeving of in je buurt.

Bij veranderingen in de samenleving geloof ik in de werking van wederkerigheid. Laatst zag ik een leuk voorbeeld hiervan op tv. Een groepje jonge gasten uit Den Haag hing een veroordeling boven het hoofd. De rechter bood hen aan de straf te ontlopen als ze stage gingen lopen bij de Voedselbank. Voor deze jongens was dit een ongekende ervaring om voor anderen, onbekende mensen, iets te doen. Ze genoten volop van hun werk en bouwden zo een leuk cv op voor later. Voor wat hoort wat, dat is mijn motto!

Ik voel het als een eer om me de komende jaren in te mogen zetten voor Thebe Extra. Ik hoop van harte dat ik na het corona tijdperk een aantal van u persoonlijk mag ontmoeten. Om met elkaar in gesprek te gaan hoe we gezamenlijk lokale initiatieven kunnen ondersteunen en uitbreiden.

Uiteindelijk is het streven dat zoveel mogelijk mensen er baat bij of plezier van hebben.

Marie-Jeanne Boltong
Bestuurslid van Thebe Extra

088 374 75 76