Nieuws | 30 mei 2024

Hilde Meijs nieuw lid Raad van Toezicht van Thebe

In het voorjaar kreeg Thebe Extra de mogelijkheid een kandidaat voor te dragen als nieuw lid van de Raad van Toezicht van Thebe. Deze vacature ontstond n.a.v. het statutair aftreden van de heer Mathieu Meijer per 1-7-2021. Hiertoe is een selectiecommissie samengesteld waarin de volgende organen waren vertegenwoordigd: Ledenraad en bestuur Thebe Extra, als ook Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Thebe. Deze commissie is trots en verheugd te kunnen melden dat zij unaniem voorkeur hadden voor kandidaat mevrouw Hilde Meijs. De Raad van Toezicht heeft de voordracht inmiddels overgenomen.

Mevrouw Meijs heeft ruime relevante bestuurlijke ervaring opgedaan in diverse sectoren, waaronder de zorg- en onderwijssector. Haar verbindend vermogen in combinatie met haar visie op het maatschappelijk veld en actuele vraagstukken n.a.v. de toenemende complexiteit, maakten haar de meest ideale kandidate. Zij zal per 1 juli 2021 toetreden tot de Raad van Toezicht Thebe.

Ledenraad en bestuur van Thebe Extra heten haar van harte welkom en wensen haar bijzonder veel succes in deze uitdagende rol!

088 374 75 76