Algemene voorwaarden Ledenvereniging Thebe Extra

Voorwaarden voor het opzeggen lidmaatschap:

  • Wordt u halverwege een kalenderjaar lid, dan bent u lid voor de rest van het kalenderjaar én het gehele jaar daarna.
  • U betaalt een naar rato bedrag aan lidmaatschap voor het lopende jaar waarin u lid wordt. Voor het eerste hele kalenderjaar betaalt u het bedrag dat is vastgesteld voor een jaarlidmaatschap.
  • Als u uw lidmaatschap beëindigt, ontvangt u geen contributie terug en kunt u tot en met 31 december van het jaar nog gebruik maken van (kortingen op) diensten en producten die wij aanbieden.
  • U moet vóór het eind van het jaar (dus uiterlijk 31 december) uw lidmaatschap opzeggen. Dit kunt u uitsluitend schriftelijk doen. 1. U stuurt een e-mail naar ledenadministratie@thebe-extra.nl of 2. U stuurt een briefje naar Ledenvereniging Thebe Extra, Postbus 1216, 5004 BE Tilburg.
  • Het lidmaatschap eindigt:

- Als u zelf schriftelijk en tijdig opzegt.
- Bij overlijden en er zijn geen andere personen in hetzelfde huishouden die het lidmaatschap kunnen of willen overnemen.
- Opzegging door het bestuur van Ledenvereniging Thebe Extra.

Klik hier voor alle voorwaarden.