Nieuws | 30 mei 2024

OpstapBus Goirle-Riel

Viering van de start van dit inwonersinitiatief

OpstapBus Goirle-Riel

Op 7 oktober 2021 is de uitgestelde start van de opstapbus Goirle-Riel feestelijk gevierd met toespraken van wethouder Van de Wiel en voorzitter Isabelle Visser.

De OpstapBus is een lokaal initiatief van inwoners van Goirle en Riel om samen op stap te gaan naar o.a. een grand-café, muziek- of dansmiddag, genieten van een verrassingstocht, tuincentrum, museum of theater met als doel de eenzaamheid te parkeren, mooie herinneringen te maken en de zelfredzaamheid te verhogen. In de 9-persoons-bus ontmoeten deelnemers andere dorpsgenoten wat bijdraagt aan het versterken van het netwerk, het maken van nieuwe vrienden maken en vooral om samen veel plezier beleven. De OpstapBus is er voor alle zelfstandig wonende senioren in Goirle en Riel. Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door Thebe Extra.

Stimuleringsfonds
Heeft u ook een mooi idee dat de sociale binding, ontmoeting, welzijn en/of leefbaarheid in de lokale samenleving bevordert, misschien kan het Stimuleringsfonds van Thebe Extra u een steuntje in de rug geven om de plannen daadwerkelijk te realiseren.

Klik hier voor meer informatie

088 374 75 76