Nieuws | 30 mei 2024

Anita Habets nieuwe directeur van Thebe Extra

Het bestuur van de coöperatieve ledenvereniging Thebe Extra heeft een directeur benoemd. De secretaris taak voor de ledenraad en het bestuur is nu ook aan de functie van directeur gekoppeld.

Vanaf najaar 2020 bevindt Thebe Extra zich in een uitdagend traject voor de organisatieontwikkeling. Een kwartiermaker heeft de contouren neergezet en diverse interventies gedaan. Het proces zal volgens eerder plan verder worden geleid door de nieuwe directeur.

Met trots kunnen wij u melden dat vanaf 13 september 2021 mevrouw Anita Habets in deze rol Thebe Extra zal versterken.

Zij zal de verbindende factor worden tussen de leden via de ledenraad, het bestuur, de medewerkers en externe stakeholders.

Mevrouw Habets heeft ruime ervaring binnen de zorgsector. Zij is nu nog directeur-bestuurder van Park Zuiderhout in Teteringen, een organisatie voor ouderenzorg.

Haar ambitie is om een significante bijdrage te leveren aan het versterken van de kracht van de coöperatie en aan het stimuleren van de eigen regie van onze leden. Daarbij gaat ze de zorginhoudelijk component niet uit de weg. Zij gaat verder het door Thebe Extra ingeslagen pad van “Beter voor jezelf zorgen en voor elkaar” samen met de leden ontwikkelen. Haar beleidsmatige ervaring sluit daarnaast goed aan op de aanvullende secretarisrol.

Bestuur en medewerkers heten haar alvast van harte welkom en kijken uit naar de samenwerking.

088 374 75 76