Thebe en De Wever werken samen met MindLabs aan innovatie

Zorgorganisaties Thebe en De Wever gaan samenwerken met MindLabs om nieuwe technologieën in te zetten in de zorg. Op 4 maart 2020 wordt gestart met het gezamenlijke innovatiecentrum voor zorg en welzijn. Het nieuwe innovatiecentrum komt in de bruisende Spoorzone van Tilburg. De noodzaak voor Thebe en De Wever om te innoveren en de zorg anders in te richten is hoog. De komende twintig jaar verdubbelt de zorgvraag, maar de situatie op de arbeidsmarkt in de zorg blijft ongeveer gelijk.

Hierdoor staan we voor een grote gezamenlijke uitdaging. Hoe kan het snelgroeiend aantal kwetsbare burgers en cliënten in Midden- en West Brabant langer zelfstandig en vitaal blijven? Hoe kan voldoende zorg worden geboden met minder personeel? Er is meer regionale samenwerking nodig tussen zorgaanbieders om meer in te zetten op vernieuwing van zorg en welzijn. Met deze samenwerking kan sneller en meer gebruik worden gemaakt van nieuwe (technologische) producten en diensten, zoals sensoren, big data en slimme hulpmiddelen. Het innovatiecentrum voor zorg en welzijn heeft als doelstelling om slimme technologieën toepasbaar te maken voor onze cliënten, mantelzorgers en medewerkers.

Marijke Megens, raad van bestuur Thebe over de samenwerking: “De Wever en Thebe zijn beide innovatieve zorgorganisaties, die de komende jaren door de toenemende zorgvraag voor grote uitdagingen staan. Daarom vinden we het belangrijk om een plek te hebben waar nieuwe ideeën en producten voor cliënten en medewerkers bedacht en ontwikkeld worden. En waar kan dat beter dan bij Mindlabs in Tilburg?”

Loet Visschers, directeur MindLabs, over deze samenwerking: “MindLabs is zeer verheugd met zo’n belangrijke partner, niet alleen omdat Thebe en De Wever typische Tilburgse organisaties zijn, maar ook omdat ze van belang zijn voor het bouwen van het ecosysteem in health, zorg en gezondheid”.

Willem Kieboom, raad van bestuur De Wever over de samenwerking: “Wij zien het belang van een samenwerking om meer in te zetten op vernieuwing van zorg en welzijn. Zo kunnen we slimme technologieën sneller en beter toegankelijk maken voor onze cliënten, mantelzorgers en medewerkers”.

Over MindLabs
MindLabs is een samenwerkingsverband in Midden-Brabant, opgericht door Tilburg University, Fontys Hogescholen en ROC Tilburg. De kennisinstellingen bundelen hun kennis van slimme technologieën en werken aan toepassingen die goed reageren op mensen en hun gedrag. Dit is belangrijk voor toepassingen in de zorg. De slimme technologieën waar het om draait zijn Virtual Reality, Serious Gaming, Robotica en Natural Language processing.

MindLabs sluit partnerschappen met bedrijven, overheden of maatschappelijke instellingen die ideeën hebben om met Artificial Intelligence (AI) hun business te versterken of een maatschappelijk probleem te helpen oplossen.

Thebe en de Wever sluiten zich aan bij MindLabs, net als andere partners zoals Interpolis, uitgeverij WPG, Zwijsen en de gemeente Tilburg.

Over De Wever
De Wever heeft voor oudere inwoners van Midden-Brabant een antwoord op hun vraag naar een samenhangend pakket van wonen, ondersteuning, zorg en behandeling. Bij De Wever maken we van een oude dag een nieuwe dag. Elke dag opnieuw. Wij ondersteunen ouderen bij de verandering die ouder worden met zich mee brengt en helpen ze bij het vinden van de zorg die het beste bij hun past. Kijk voor meer informatie op www.dewever.nl.