Stichting Dorpswijzer Ulvenhout ontvangt financiële bijdrage van Ledenvereniging Thebe Extra

Op 5 juli 2018 heeft Stichting Dorpswijzer Ulvenhout een financiële bijdrage ontvangen van het Stimuleringsfonds van Ledenvereniging Thebe Extra. Deze bijdrage is bestemd voor het creëren en in stand houden van een laagdrempelige ontmoetingsplek, centraal in het dorp Ulvenhout. Het hart van deze ontmoetingsplek is ‘Het Ruilboek’; een grote boekenkast rond de ‘Dorpstafel’ in Sociaal Cultureel Centrum De Pekhoeve.

Iedereen kan daar zo naar binnen lopen, een boek halen of brengen en een praatje maken bij een kopje koffie. Ca 45 vrijwilligers vervullen bij toerbeurt de rol van gastheer of gastvrouw. Mensen kunnen er ook terecht met een vraag om informatie. Voor meer informatie zie https://www.dorpswijzer.nl/home/