Financiële ondersteuning

Ontdek het Stimuleringsfonds

Bevorder de sociale binding, ontmoeting, welzijn en/of leefbaarheid in de lokale samenleving

Ontdek het Stimuleringsfonds van Thebe Extra

Een positieve bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid, veerkracht en het sociale netwerk van de inwoners van uw buurt? Thebe Extra steunt maatschappelijke projecten in Midden- en West-Brabant.

Meer weten over het Stimuleringsfonds

088 374 75 76