Financiële ondersteuning

Ondersteuning nodig voor een maatschappelijk project?

Bevorder de sociale binding, ontmoeting, welzijn en/of leefbaarheid in de lokale samenleving

Ondersteuning nodig voor een maatschappelijk project?

Een positieve bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid, veerkracht en het sociale netwerk van de inwoners van uw buurt? Het Stimuleringsfonds van Thebe Extra steunt maatschappelijke projecten in Midden- en West-Brabant.

Meer weten over het Stimuleringsfonds

088 374 75 76