Helpende handen

Netwerk-
coach

Vergroot uw wereld

Netwerkcoach

We zullen in de toekomst een groter beroep moeten doen op ons eigen netwerk: familie, vrienden of buren. Maar niet iedereen beschikt over zo’n netwerk. Kwetsbare ouderen of mensen die om wat voor reden dan ook sociaal geïsoleerd zijn geraakt, hebben vaak helemaal niemand.

De netwerkcoach begeleidt deze mensen bij het uitbreiden en versterken van hun sociale netwerk. Als eenmaal de eerste, moeilijke stap is gezet, gaat het al snel stukken beter. De netwerkcoach is landelijk een groot succes.

Ledenvereniging Thebe Extra werkt in dit kader samen met de netwerkcoaches van Stichting Welzijn Zundert, Stichting Welzijn & Ondersteuning Drimmelen en ContourDeTwern in Tilburg.

Heeft u behoefte aan ondersteuning van een netwerkcoach? Neem contact op met:

  • Stichting Welzijn Zundert – 076 597 22 00
  • Stichting Welzijn & Ondersteuning Drimmelen – 0162 451 894
  • ContourDeTwern in Tilburg – 013 549 86 46
088 374 75 76