Vacature: Bestuurslid Ledenvereniging Thebe Extra

BENT U HET NIEUWE LID VAN HET BESTUUR VAN THEBE EXTRA?

Bent u een bestuurder met visie en ambitie? Heeft u affiniteit met maatschappelijke vraagstukken en zicht op de ontwikkelingen in zorg en welzijn? Ledenvereniging Thebe Extra zoekt energieke, betrokken bestuursleden voor ca. 15u per maand, met een frisse blik op burgerparticipatie en het sociaal domein.

 

Ledenvereniging Thebe Extra
U zet zich in voor Ledenvereniging Thebe Extra. Wij steunen met raad en daad mensen die beter voor zichzelf en voor elkaar willen zorgen en bieden ondersteuning en diensten op het gebied van gezondheid, wonen en welzijn. Meer dan honderdduizend huishoudens in West- en Midden-Brabant zijn lid van onze ledenvereniging.

Ons aanbod
We bieden u een verantwoordelijke en voldoening gevende taak met een beloning van € 2000,-/jaar (netto) en secundaire voorzieningen. U wordt lid van het executief bestuur bestaande uit 5 mensen. Samen dragen zij de bestuurlijke eindverantwoordelijkheid en leggen zij verantwoording af aan de ledenraad. Het bestuur delegeert de uitvoering van het dagelijkse beleid aan een bureaumanager die de medewerkers van het bureau in Tilburg aanstuurt.

Uw kwaliteiten en kennis

  • U heeft een relevant netwerk en bezit algemene bestuurlijke kwaliteiten of heeft ervaring als bestuurder.
  • U bent betrokken bij de doelstelling en de aard van de ledenvereniging en daardoor in staat de visie van Ledenvereniging Thebe Extra uit te dragen als ook toezicht te houden op de uitvoering van de beleidsuitgangspunten, zowel intern als extern.
  • Als teamspeler werkt u samen met andere bestuursleden en kunt u de balans bewaken tussen kritisch tegenspel en constructief samenwerken.
  • U kunt besturen op hoofdlijnen, bent selectief in het oppakken van bestuurlijk werk en weet u goed gebruik te maken het ondersteunende bureau door afstand te houden van details van het operationeel beleid.
  • Omdat het bestuur een brede vertegenwoordiging van expertises nastreeft, heeft u kwaliteiten en kennis op meerdere vlakken. Belangrijke aandachtsgebieden binnen het bestuur zijn: zorg en welzijn, burgerparticipatie, veranderkundig inzicht, HRM; personeelsbeleid, juridische zaken, zakelijk en financieel management, innovatie in het domein zorg en welzijn, marketing en PR en ICT.

Op basis van affiniteit, beschikbaarheid en achtergrond worden specifieke portefeuilles verdeeld binnen het bestuur. Samenstelling van het bestuur, aanstelling en ontslag zijn statutair bepaald. Het bestuur is zodanig samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar, van deelbelangen, en van het bureau, kunnen functioneren als goede bestuurders en als goede toezichthouders en adviseurs. Het bestuur geeft op verantwoorde wijze invulling aan haar taken en hanteert daarbij relevante wet- en regelgeving alsmede de Governancecodes Zorg en Welzijn.

Voor informatie en reacties

Hans de Goeij, voorzitter, tel. 06-21 24 73 35
Cock Vermolen, vicevoorzitter, tel. 06-10 92 62 90 e-mail: cvermolen@thebe-extra.nl
Uw reactie ontvangen wij graag uiterlijk 12 maart.

Wij vinden diversiteit in het bestuur belangrijk. Wij streven naar een balans qua ervaring, geslacht, leeftijd en etnische achtergrond. Het huidige bestuur bestaat uit drie mannen en een vrouw.
U woont in het werkgebied van Ledenvereniging Thebe Extra en bij voorkeur in de omgeving Breda.