Reanimatie aan kinderen

De reanimatie van baby’s en kinderen vraagt speciale aandacht. Er is immers verschil in grootte en bouw ten opzichte van een volwassene. Tijdens de cursus reanimatie aan baby’s en kinderen leer je precies hoe je moet handelen. Je oefent op een reanimatiepop (baby en kind). Je leert een kind in veiligheid te brengen, de toestand van een baby of kind beoordelen, de hulpdiensten te alarmeren en EHBO verlenen aan een baby of kind bij bewusteloosheid.

Uw voordeel

  • A-lid 10% korting
  • B-lid 15% korting
  • C-lid 20% korting

Reanimatie aan kinderen

Direct handelen bij een levensbedreigende situatie is natuurlijk heel belangrijk. Deze cursus is daarom vooral praktijkgericht. Onder begeleiding van een Rode Kruis EHBO-instructeur leer je specifiek hoe je baby's en kinderen reanimeert en hoe je handelt bij een ademhalingsstoornis ten gevolge van een verslikking. Je oefent de reanimatie op reanimatie-poppen: een babypop en een kinderpop. Deze cursus wordt ook wel PBLS-cursus genoemd. PBLS staat voor Pediatric Basic Life Support.

Doelgroep

  • ouders, gastouders
  • personeel kinderopvang en kinderdagverblijven
  • leerkrachten basisonderwijs
  • vrijwilligers die kinderen begeleiden

Cursus Reanimatie aan kinderen

Kosten: normaal € 75,00

  • A lid 10% korting 
  • B lid 15% korting 
  • C lid 20% korting

Je ontvangt gratis het lesboek PBLS van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).
Het erkend NRR-certificaat dat je krijgt is twee jaar geldig.
De meeste verzekeraars vergoeden EHBO-cursussen. Check je pakket.

Kijk ook eens naar onze voordelen