Stichting MST ontvangt financiële steun voor werk tijdens coronacrisis

'MST (Missionair Servicecentrum Tilburg) Mensen in beeld houden', een inloopcentrum in Tilburg waar mensen terecht kunnen voor ontmoeting of hulpverlening, kan vanwege het coronavirus haar werk niet meer doen. Waar zij normaal 1.500 tot 2.000 mensen per week verwelkomen, is deze organisatie nu helaas gesloten.

Het is belangrijk dat onder de huidige omstandigheden mensen elkaar toch kunnen ontmoeten, dat hen iets geleerd wordt of dat ze op een andere manier geholpen worden. Daarom wordt een app ontwikkeld. Het Stimuleringsfonds van Ledenvereniging Thebe Extra steunt de ontwikkeling van deze app met een bedrag van €2.500,-. De MST|Present-app kan binnenkort gedownload worden via Google Play Store. De app is ook makkelijk te gebruiken door laaggeletterden, migranten en digibeten.

Met het Stimuleringsfonds van Ledenvereniging Thebe Extra steunen wij al jaren maatschappelijke projecten in ons werkgebied die de sociale binding, ontmoeting, welzijn en/of leefbaarheid in de lokale samenleving bevorderen. Vanwege de uitbraak van het coronavirus zijn er veel initiatieven ontstaan die er op gericht zijn de medemens te helpen. Vaak is daar geld voor nodig. Wij willen daar graag ons steentje aan bijdragen. Daarom kunnen leden via een versnelde procedure een aanvraag (tot maximaal € 2.500,-) bij ons indienen. Zo kunnen projecten snel opgestart worden om mensen die geraakt worden door (de gevolgen van) het coronavirus te helpen. Wilt u ook een aanvraag doen via onze tijdelijke, versnelde aanvraagprocedure? Kijk dan voor meer informatie op deze pagina.