Stichting Move ontvangt (in totaal) € 30.000,- van Stichting Stimuleringsfonds Thebe Extra Midden-Brabant (STEM)

Tijdens een feestelijke uitreiking op donderdag 7 november heeft STEM een cheque overhandigd aan Stichting Move. Zij gebruiken deze bijdrage voor het organiseren van diverse projecten waarmee kinderen uit minder bedeelde wijken gekoppeld worden aan studenten. Zo ontdekken kinderen in deze projecten wat ze kunnen bereiken en welke impact ze op hun eigen leefomgeving kunnen hebben. Het bedrag van € 30.000,- wordt verdeeld over 3 jaar, naar gelang het project goede resultaten behaalt.