Samen actief in eigen buurt

Steeds meer 70-plussers willen graag thuis blijven wonen in hun vertrouwde buurt, maar dit gaat niet altijd even gemakkelijk. ContourdeTwern, WonenBreburg, Thebe en Ledenvereniging Thebe Extra hebben de handen ineen geslagen en zijn het project Fijn Thuis gestart.

Samen met de wijkpartners zijn we op 5 locaties in de Tilburg (Scheveningenplein, Hart van Brabantlaan, Villa Verdi, Hoefstraat en de Selesianenstraat) met ouderen in gesprek gegaan over de vraag wat nodig is om fijn thuis te kunnen wonen, maar ook wat ouderen er zelf aan willen bijdragen. Overal zijn de wensen en behoeften anders, zoals bijvoorbeeld aan het Scheveningenplein in de Reeshof. Er zijn weinig tot geen voorzieningen in de buurt, maar de oudere bewoners geven aan wel behoefte te hebben aan meer onderling contact. Zo is in januari 2019 de ‘Fijn Thuisgroep’ gestart. De harde kern bestaat uit vijf dames die iedere woensdagmiddag bij elkaar komen. De vrijwillige gastvrouw maakt een heerlijke pan soep en de dames eten met elkaar en hebben een gezellige middag. Een kleine, maar erg waardevolle activiteit voor de deelnemers.

Heeft u vragen of wilt u in uw eigen wijk of buurt aan de slag met Fijn Thuis? Neem contact op met Marlies van Ginneken, via 06-83806009 of marliesvanginneken@contourdetwern.nl

Heeft u ook een goed idee dat ontmoeting in uw buurt ondersteunt? Dien dan een aanvraag in voor financiële ondersteuning bij het Stimuleringsfonds van Ledenvereniging Thebe Extra.