Koning Willem-Alexander steekt hart onder de riem van bewonerscollectieven

Koning Willem-Alexander heeft maandag contact gezocht met Nederland Zorgt voor Elkaar en stak daarbij een hart onder de riem van bewonerscollectieven.

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven die zich bezighouden met welzijn, wonen en zorg. Namens Nederland Zorgt voor Elkaar heeft algemeen coördinator Jan Smelik de koning verteld over de vele spontane initiatieven die bewonerscollectieven in het hele land ontplooien om gezinnen en ouderen in deze crisis bij te staan. De koning heeft zijn waardering overgebracht voor de saamhorigheid die bewoners van wijken en dorpen in deze moeilijke tijd tonen, en tevens zijn dank uitgesproken aan al die vrijwilligers die actief zijn in zorgcoöperaties.

Lees verder op NLzorgtvoorelkaar.nl