Alles over het Familiegesprek

Een familiegesprek voeren, hoe pak je dat aan?
Hieronder geven we u 12 tips om tot een goed familiegesprek te komen.

 1. Plan met alle betrokkenen (zorgvrager, zorgverleners, familie) een afspraak in. Spreek indien nodig af op neutraal terrein;
 2. Ga met elkaar om tafel zitten. Bij voorkeur op gelijke hoogte, in een rustige omgeving;
 3. Wijs een gespreksleider aan. Dit hoeft niet voor iedere samenkomst dezelfde persoon te zijn, dit kan wisselen;
 4. Benoem de zorgsituatie: Wat is er aan de hand? Waar liggen de knelpunten?;
 5. Luister naar elkaar en durf door te vragen om tot de kern van de zorgsituatie te komen;
 6. Respecteer elkaar, ook wanneer iemand een andere mening heeft;
 7. Scheidt feit en mening van elkaar;
 8. Ben openhartig en oprecht, laat elkaar uitpraten en val elkaar niet aan. Dit leidt tot minder stress;
 9. Laat verdriet en pijn er zijn, maar laat u niet leiden door uw emoties. U komt bij elkaar om tot een oplossing te komen;
 10. Spreek verwachtingen naar elkaar uit. Wat verwacht u van elkaar?
 11. Formuleer een gezamenlijk doel;
 12. Verdeel de taken en houd u aan de gemaakte afspraken.
088 374 75 76