Blog

  • Kind(s)

    Kind(s)

    • Omgaan met dementie

    Ik was een kind, hij was kinds. Hij maakte deel uit van mijn biotoop, van mijn straat. Ik situeer hem in die straat, waar in die tijd altijd de zon scheen, en altijd komt hij van de hoek van de straat mijn richting in lopen. Ikzelf sta zo ongeveer voor de voordeur van ons huis. Een armelijk, klein arbeidershuis, maar dat wist ik toen nog niet. Mijnheer T., althans, dat meen ik me te herinneren, dat dat zijn naam was. Ik moet het nog eens navragen bij mijn grote zus. Die weet dat soort dingen.